Sesi Suai Kenal Bersama Pelajar

Sesi Suai Kenal Bersama Pelajar

Jumaat, 6 Ogos 2021 - Sesi Suai Kenal Bersama Pelajar ini bertujuan untuk mengalu-alukan pelajar dan seterusnya memberi pendedahan dan pengenalan tentang UMP dan menerangkan program-program diploma yang disediakan di UMP. Sesi suai kenal ini juga bertujuan untuk memastikan para pelajar jelas tentang laluan pendidikan mereka dan  bayaran yuran agar tidak menimbulkan kemusykilan.


Print   Email